Lagar kring e-handel

paragrafDe senaste åren har antalet e-handlar ökat explosionsartat. För den som säljer varor och tjänster via nätet är det viktigt att känna till de regler och lagar som gäller. Det är framförallt fyra lagar som reglerar handel på nätet, det är e-handelslagen, konsumentköplagen, marknadsföringslagen och distans- och hemförsäljningslagen.

 

E-handelslagen

E-handelslagen reglerar informationen som krävs på webbsidan. Det är ett krav att information om säljaren, företagsnamn, organisationsnummer och kontaktuppgifter finns med. Pris på varor och tjänster måste framgå klart och tydligt. Om skatter och fraktkostnader tillkommer måste det anges särskilt.

Innan beställningen skickas måste kunden ges möjlighet att upptäcka och rätta till inmatningsfel. Kunden måste också informeras om vilka steg beställningen består av. Det ska tydligt framgå vilka språk man kan använda vid beställning samt vilket språk som avtal/bekräftelse kan skrivas på. Avtalsvillkoren ska även finnas tillgängliga så att kunden kan spara dem. Kunden ska utan dröjsmål få en orderbekräftelse via e-post.

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen skyddar konsumenten vid fel på varor. Tillverkningsfel är säljaren skyldig att åtgärda inom 6 månader från inköpstillfället. Konsumenten förlorar sin rätt att reklamera en vara efter tre år under förutsättning att garantin inte säger något annat.

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen ska skydda konsumenterna från vilseledande, aggressiv och annan opassande marknadsföring. Marknadsföringen på websidan måste stämma överens med god marknadsföringssed. För de produkter man säljer måste utmärkande egenskaper anges samt pris och jämförpris. Näringsidkarens identitet och geografiska adress, betalnings- och leveransvillkor, samt rutiner för hantering av reklamationer, information om ångerrätt eller rätt att häva köp måste också finnas med.

Distans och hemförsäljningslagen

Lagen för distans och hemförsäljning kräver att information om ångerrätten finns med på webbsidan. Enligt lagen har konsumenten rätt att ångra ett köp inom 14 dagar i Sverige.

Mer att tänka på

Som e-handlare bör man också tänka på att ge ett seriöst intryck till sina kunder genom att uppge tillgänglighet för support. Har man telefonsupport så anger man vilka tider den går att nå. Har man support via e-post bör man ange hur lång tid kunden kan förvänta sig att det tar att få svar.

Det är inte tillåtet att sälja till minderåriga utan målsmans godkännande vilket även bör framgå i köpvillkoren. För att konsumenterna ska vara medvetna om hur uppgifter hanteras bör det även finnas med information om PUL (personuppgiftslagen) i köpvillkoren.