Kundinteraktion – få din kund att marknadsföra dig

Din kund kan marknadsföra dig på olika sätt. Hon, eller han, kan öppet använda din produkt,  kan diskutera den med andra, men framförallt kan kunden, genom en bra kundinteraktion från din sida, via konsumentgenererad media sprida ditt budskap exponentiellt. Det lät kanske lite krångligt? Det är det inte.

Kunden har kontrollen

De senaste åren har kunder fått mer och mer kontroll över vilken information de ska ta del av, vilket också innebär att de fått större förmåga att påverka vad ett företag förmedlar. Är det information som är irrelevant för dem eller som de inte bett om att få, tar de helt enkelt bort dig från sitt sociala nätverk. På en social plattform måste du ta hänsyn till vad kunden vill ha. Det du ”förlorar” på att anpassa dig till dina kunder, vinner du tillbaka genom att de i sin tur kan marknadsföra dig. Gratis.

Skapa lojaltitet hos din kund

Enda sättet att få din kunds lojalitet är att skapa och upprätthålla en tvåvägs-kommunikation. Många små företag använder sig av Facebook, Twitter och Youtube som marknadsföringskanaler, men du kan aldrig tvinga någon att följa dig. Du får skapa relationen och vårda den själv. Som e-handlare och företagare är det viktigt att du hela tiden är närvarande, och att du lyssnar på dina kunder. Gör du rätt, kan du luta dig lite tillbaka och låta kunden göra reklam för dig. Du kan heller aldrig tvinga någon att titta på det du har ett erbjuda, men med rätt strategi kan du få kunden att söka upp dig samt att vidarebefordra informationen till fler användare.

Få din kund att marknadsföra dig

När, och om, du skapat en relation och lojalitet till din kund finns det flera fördelar för dig. Dels att din kund på eget bevåg marknadsför dig, och dels får du hela tiden insikt i hur marknaden förändrar sig. Du kan i ett tidigt skede få ledtrådar till vad kunder kommer att vilja ha och då kan du vara där för att tillfredsställa det behovet.

Få din kunds lojalitet och få henne därmed att promota dig.

 

Cecilia Rosenqvist