Stark tillväxt för e-handel

Publicerat

Sista kvartalet 2011 visade en tillväxt på 13% inom e-handel totalt jämfört med samma period 2010. Mest växte brancherna ”Sport/fritid” med 32% och ”Heminredning/möbler” med 22%. Detta enligt e-barometern Q4 2011.

Förutom tillväxten i omsättning för e-handel så finns det en hel del annan statistik som är intressant. Det är tydligt att e-handel inte längre är något ovanligt. Nio av tio konsumenter har e-handlat någon gång och tre av tio e-handlar varor varje månad. Som orsak till att välja e-handel anger de flesta att det är enklare. Att det är billigare och möjligheten till större utbud är också vanliga motivationsfaktorer.

En intressant del av undersökningen gäller skillnaden mellan mäns och kvinnors e-handelsvanor. Många likheter förstås, men en sak som kanske förvånar är skillnaden mellan åldrar i de olika grupperna. De män som e-handlar oftast på nätet är 18-29 år. Bland kvinnor är det gruppen 30-49 år som handlar mest frekvent.

Tonläget är positivt för e-handel trots oro inom finansvärlden. Fler och fler satsningar görs på e-handel och det är numer ett naturlig del av konsumenternas vardag. Kul, tycker vi!