E-handel ska få fart på europas ekonomi

Publicerat

EU-kommissionen har i dagarna presenterat ett handlingsprogram som har som mål att fördubbla näthandeln till år 2015. I nyheten på sin hemsida påpekar de fördelarna med e-handel – både för konsumenter och företag: ”lägre priser, större utbud av varor, snabbare utveckling av innovativa tjänster och nya jobb”.

Trots alla fördelar är det bara i dagsläget cirka 3% av detaljhandeln som sker via nätet. Dessutom finns det många hinder för att e-handeln skall vara problemfri i de 27 medlemsländerna.

Kommissionen menar att konsumenterna skulle kunna spara 11,7 miljarder varje år, genom att köpa via nätet. Kunderna vågar trots detta inte handla, delvis på grund av dålig information från e-butiken och oklara regler allmänt vad som gäller vid näthandel.

Förslaget ska bland annat:

  • göra det enklare att köpa varor och tjänster på nätet (inklusive musik och filmer)
  • leda till effektivare och billigare leveranser av inköpen i EU
  • göra det obligatoriskt för nätföretagen att informera mer om sina varor och priser
  • stimulera utvecklingen av snabba internettjänster och bättre kommunikationsinfrastruktur, så att fler får tillgång till utbudet på nätet, särskilt på landsbygden och i glesbygden
  • ge konsumenterna tillgång till bättre information och skydd mot bedrägerier och brott på nätet.
Förslaget ska inte bara få konsumenterna att våga handla via nätet, utan ska även stimulera stimulera näringslivet till ytterligare satsning på handel och tjänster på nätet.