Mobil e-handel

Den nya generationens smarta telefoner och surfplattor har förändrat våra internetvanor i grunden. Idag använder var femte svensk en surfplatta och var tredje barnfamilj har en. Det vanligaste sättet att använda surfplattan på är att söka på internet. Att spela spel och läsa tidningar eller böcker är också vanligt. Den senaste tiden har den mobila e-handeln haft en kraftig tillväxt och många analytiker tror att den så kallade m-handeln kommer slå igenom på allvar i år.

 

open_sign

 

Continue reading “Mobil e-handel” »


E-handeln förväntas öka inför jul och 2013

Julhandeln är i gång för fullt och i år väntas den återigen slå rekord. I en undersökning gjord av Posten uppger var tredje person att de planerar att göra julklappsinköp via nätet. Svenska folket kommer spendera 1711 kr i genomsnitt vilket är en ökning med 481 kronor från i fjol. Sammanlagt förväntas jul e-handeln hamna på 4,1 miljarder kronor.

Continue reading “E-handeln förväntas öka inför jul och 2013” »


Kundinteraktion – få din kund att marknadsföra dig

Din kund kan marknadsföra dig på olika sätt. Hon, eller han, kan öppet använda din produkt,  kan diskutera den med andra, men framförallt kan kunden, genom en bra kundinteraktion från din sida, via konsumentgenererad media sprida ditt budskap exponentiellt. Det lät kanske lite krångligt? Det är det inte.

Continue reading “Kundinteraktion – få din kund att marknadsföra dig” »


Stark tillväxt för e-handel

Sista kvartalet 2011 visade en tillväxt på 13% inom e-handel totalt jämfört med samma period 2010. Mest växte brancherna ”Sport/fritid” med 32% och ”Heminredning/möbler” med 22%. Detta enligt e-barometern Q4 2011.

Förutom tillväxten i omsättning för e-handel så finns det en hel del annan statistik som är intressant. Det är tydligt att e-handel inte längre är något ovanligt. Nio av tio konsumenter har e-handlat någon gång och tre av tio e-handlar varor varje månad. Som orsak till att välja e-handel anger de flesta att det är enklare. Att det är billigare och möjligheten till större utbud är också vanliga motivationsfaktorer.

En intressant del av undersökningen gäller skillnaden mellan mäns och kvinnors e-handelsvanor. Många likheter förstås, men en sak som kanske förvånar är skillnaden mellan åldrar i de olika grupperna. De män som e-handlar oftast på nätet är 18-29 år. Bland kvinnor är det gruppen 30-49 år som handlar mest frekvent.

Tonläget är positivt för e-handel trots oro inom finansvärlden. Fler och fler satsningar görs på e-handel och det är numer ett naturlig del av konsumenternas vardag. Kul, tycker vi!


Sverige ledande inom nordisk e-handel

Sverige har en mycket stark position inom e-handel för hela Norden. De svenska e-handelsföretagen lockar kunder från alla de nordiska länderna och dessutom har flera starka varumärken ökat sin satsning på nätet det senaste året. Det meddelar Posten att deras e-barometer för fjärde kvartalet 2011 innehåller. Continue reading “Sverige ledande inom nordisk e-handel” »